4 lipca 2017

Consulting

Poznając oczekiwania Klienta, wskazujemy najlepsze rozwiązania biznesowe i technologiczne. Wiemy jak wykorzystać potencjał konkurencyjnych pomysłów z udziałem dotacji unijnych. Przygotujemy wniosek unijny oraz skutecznie rozliczymy dotację.

Dotacje unijne są skutecznym narzędziem do rozwoju przedsiębiorstwa. Jeśli w odpowiedni sposób zaplanujemy inwestycję w wykorzystaniem środków unijnych, możemy zaoszczędzić na kosztach jej realizacji nawet do 70%.

Naszym priorytetem jest nie tylko pozyskanie dofinansowania, ale rozliczenie i zakończenie inwestycji w taki sposób, aby przyniosła ona Twojej firmie wymierne korzyści finansowe. Podejmujemy współpracę wyłącznie przy projektach, które mają realne szanse na pozyskanie dofinansowania oraz wykazują racjonalność ekonomiczną.

Jak wygląda współpraca przy projekcie?

Podczas pierwszego spotkania rozmawiamy o planach inwestycyjnych i rozwojowych Twojej firmy. Analizujemy inwestycje pod kątem aktualnych naborów wniosków unijnych oraz weryfikujemy kwalifikowalność projektu pod kątem kryteriów punktowych.
Po sfinalizowaniu współpracy przystępujemy do pracy nad projektem. Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie, proponując najbardziej optymalne rozwiązania. Organizujemy spotkania robocze i na bieżąco raportujemy postęp prac.

Świadczymy usługi consultingowe od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego do zakończenia realizacji inwestycji. Pomagamy m.in. w komunikacji z jednostką wdrażającą, sporządzaniu wniosków o płatność czy w wyborze dostawcy usług.

Nasza współpraca jest długofalowa. Omawiana na pierwszym spotkaniu strategia rozwoju Twojej firmy jest przez nas skutecznie wdrażana wraz z kolejnymi projektami unijnymi. Proponujemy rozwiązania wspierające takie obszary jak: eksport, produkcja, prace badawczo-rozwojowe, marketing i human resources.