7 czerwca 2017

Szkolenia

Szkolimy w tematyce:

 • Rozliczanie projektów unijnych
 • Zarządzanie projektami unijnymi
 • Kontrola i audyt projektów unijnych
 • Księgowość projektów unijnych
 • Projekty unijne dla początkujących
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w projektach unijnych
 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020
 • Trwałość projektu i zasada efektywności – jak nie stracić dotacji po rozliczeniu projektu
 • Studium wykonalności
 • Fundusze unijne na rok 2018
 • Rozliczanie projektów unijnych w ramach SL2014