4 lipca 2017

Management

Zarządzamy projektami unijnymi – inicjujemy, planujemy i kontrolujemy zadania potrzebne do osiągnięcia celów projektu. Potrafimy efektywnie wykorzystać wiedzę, w celu neutralizacji ograniczeń i minimalizacji ryzyka.

Jako moderatorzy metody Design Thinking usprawniamy proces innowacji poprzez:

  • zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą specjaliści, którzy mogą spojrzeć na problem z różnych perspektyw
  • realizację metody Design Thinking za pomocą odpowiednich narzędzi i technik (m.in. empatyzacja, definiowanie problemu, generowanie pomysłów)
  • wypracowanie możliwe do wdrożenia oryginalnego rozwiązania i sprawdzenie jego działania na etapie prototypowania.

Co zyska Twoja firma powołując pod naszym okiem zespól Design Thinking?

  • Wyróżnienie na podstawie kompetencji miękkich lidera zespołu projektowego
  • Skrócenie procesów decyzyjnych w zespole
  • Przygotowanie do prezentowania pomysłów
  • Wzrost kreatywności w zespole
  • Narzędzia do poprawy komunikacji