4 lipca 2017

Strategie

Wdrożenie innowacji w modelu biznesowym to sposób na przetrwanie i rozwój firmy. Stworzenie metodycznej strategii działania to punkt wyjściowy realizacji jakiejkolwiek inwestycji w Firmie. Opracowujemy kompletną dokumentację biznesplanów i studium wykonalności.

Kiedy warto pomyśleć o strategii?

Zawsze gdy osiągnęliśmy zamierzone cele, ale chcemy nadal utrzymać dobrą kondycję.
W momencie konieczności pozyskiwania finansowania zewnętrznego (kredyty, nowi inwestorzy, fundusze unijne).
Przed wejściem na nowe rynki działania.
Kiedy chcemy zmienić dotychczasowy model zarządzania.