Dotacje na badania, prototypy i nowe technologie

Do 28.02.2019 można składać wnioski o dofinansowanie  badań i rozwoju dla firm z terenu Wrocławia i okolic.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

  • prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
  • opracowaniu linii pilotażowych,
  • opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
  • ocenie potencjału komercyjnego projektu.

Zapraszamy do współpracy 😉