Wprowadź innowacyjne rozwiązania w swojej firmie

Ponad 15 mln złotych mają do wykorzystania przedsiębiorcy z opolskiego w naborze na innowacje. Wnioski o dofinansowanie można składać od 22 do 29 listopada. Minimalna kwota dotacji, o którą może się starać firma, to 300 tys. zł; maksymalna – 1,5 mln zł. Wsparcie to będzie można wykorzystać na budowę, rozbudowę czy zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego firmy; finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów, takich jak badania naukowe i przemysłowe; prace rozwojowe, w tym etap prac demonstracyjnych; linie pilotażowe, a nawet pierwszą produkcję. Dotacje mogą też być wykorzystane przez małe i średnie firmy na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych wynikających z realizacji projektu.