KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE (nabór 8.10.2018 r. do 29.04.2019 r.)

Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjne technologie produkcji lub świadczenia usług. Do dofinansowania wybrane zostaną projekty, których rezultatem będą innowacyjne co najmniej w skali kraju produkty lub usługi. Do dofinansowania najczęściej wybierane są firmy produkcyjne.

 

Przedmiotem dofinansowania objęte są:

  • budowa lub rozbudowa zakładu produkcyjnego,
  • zakup środków trwałych lub ich wytworzenie
  • zakup nieruchomości
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji i know-how

 

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 6 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania – 70% ( w zależności od regionu)