SZYBKA ŚCIEŻKA

Szybka ścieżka umożliwia  sfinansowanie badań przemysłowych (dofinansowanie do 80%)  i prac rozwojowych ( dofinansowanie do 60%) ze środków UE.  Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe prowadzące do etapu komercjalizacji ( np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikację czy badania rynku).

Dofinansowanie obejmuje projekty na etapie badań przemysłowych prowadzących do wytworzenia prototypu i jego walidację w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

• Dofinansowanie dla badań przemysłowych wynosi 80%.

• Dofinansowanie prac rozwojowych wynosi 60%.

• Czas oceny wniosków o dotacje dla MSP wynosi 60 dni.

• Pula środków przeznaczonych na ten konkurs to 700 mln zł.

Przykłady projektów które otrzymały dofinansowanie: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/lista_rankingowa_marzec.pdf

Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty związane z:

• Wynagrodzenia kadry naukowo-badawczej, konstruktorów, pracowników fizycznych.

• Amortyzacja, wynajem lub leasing  sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w projekcie,

• Amortyzacja lub wynajem nieruchomości, w której zlokalizowany jest projekt,

• Podwykonawstwo,

• Koszty operacyjne.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 1 kwietnia 2019 r. – 1 lipca 2019 r