DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zakres wsparcia:

1. Usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego 85% dofinansowania, w tym:
• usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego • usługi prototypowania i testów (z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania) • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu,  z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama

2. Realizację inwestycji (od 35 – 55% dofinansowania w zależności od regionu Polski i wielkości firmy) w tym:
• zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu • zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu

Termin naboru wniosków:
• Runda  I –   4.03.2019r. –  15.04.2019r. • Runda II – 16.04.2019r. –  31.05.2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu:

• Do 80 dni od daty zakończenia rundy naboru