DOBRA SZKOŁA – LEPSZY UCZEŃ

Od września ruszamy ze wspólnym projektem realizowanym z Urzędem Gminy Oleśnica oraz Fundacją Krzyżowa

Projekt “Dobra szkoła – lepszy uczeń” skierowany jest do 1.190 uczniów, w tym 30 niepełnosprawnych i 84 nauczycieli ze wszystkich 7 szkół publicznych z miasta Oleśnica. Realizacja projektu przyczyni się do zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewniania równego dostępu do dobrej jakości edukacji, do formalnych i pozaformalnych metod kształcenia oraz do wymiany doświadczeń zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Całkowita wartość projektu: 3 682 561,01 zł, kwota dofinansowania: 3 419 790zł.

https://mojaolesnica.pl/28861,niemal-3-mln-zl-dofinansowania-dla-miasta.php