Badania na rynek – październik 2019

Nowe konkursy na wdrożenia innowacji

Firmy, które chciałyby wdrożyć w fazę produkcji innowacje oparte na wynikach prac badawczo-rozwojowych, mogą składać wnioski o dofinansowanie w trzech konkursach krajowego programu Badania na rynek. Wysokość wsparcia to nawet 70% wartości projektu.