95% dofinansowania dla przedszkoli

W najbliższym czasie rusza nabór na sfinansowanie działań związanych z zapewnieniem równego dostępu do edukacji przedszkolnej. Możliwe jest pozyskanie do 95% dofinansowania ze środków funduszy europejskich dla instytucji prowadzących przedszkola. Dotacja obejmuje koszty związane z uruchamianiem nowych miejsc przedszkolnych, sfinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne) oraz rozwijających. W ramach wsparcia można również dofinansować doskonalenie kompetencji nauczycieli – doradztwo, kursy, szkolenia doskonalące, studia podyplomowe, współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.