Szybka ścieżka

Termin naboru: 3 sierpnia – 14 września 2020

Cel finansowania: konkurs na finansowanie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej .

Termin oceny projektu: do 120 dni od daty złożenia wniosku

Dla kogo: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Budżet naboru: 300 mln PLN