BADANIA NA RYNEK – nabór do 24.04.2020

Już 23 marca  rusza nabór wniosków w konkursie BADANIA NA RYNEK. Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR
Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu.

Dofinansowanie obejmuje wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów i usług) lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów technologicznych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych.

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
 • zakup nieruchomości
 • roboty budowlane
 • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Poziom dofinansowania

 • 35-45% na prace rozwojowe
 • wydatki inwestycyjne w zależności od regionu od 25 do 70%
 • usługi doradcze 50%
 • energia odnawialna oraz recykling i ponowne wykorzystanie odpadów  – do 70%