Dofinansowanie na badania i wdrożenia – DOLNY ŚLĄSK

Tylko do końca marca dolnośląscy przedsiębiorcy mogą wnioskować o dotację na badania i wdrożenie innowacyjnych usług/produktów.Celem konkursu jest opracowanie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie krajowym.

W poprzednim naborze dotyczącym obszaru ZIT WROCŁAW tylko 12 z 61 wnioskujących firm pozyskało wsparcie, wniosek przygotowany przez ACSM znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej.

Dofinansowanie obejmuje badania przemysłowe ( do 80%) i prace rozwojowe (do 60%) oraz wdrożenie (do 45%).
Zakres dofinansowania w ramach etapu badań: wynagrodzenia personelu B+R, amortyzacja wykorzystywanego dla badań sprzętu, zakup aparatury B+R, analiz, raportów, WNiP, podwykonawstwo, umowy cywilno-prawne( badania zlecone).

Dofinansowanie w ramach kosztów wdrożeniowych: urządzenia, wartości niematerialne i prawne, roboty budowlane, nabycie nieruchomości ( max. do 10% kosztów całkowitych projektu), szkolenia – niezbędne do wdrożenia wyników B+R.

 

Preferowany termin zakończenia projektu I kwartał 2023 r.

Termin składania wniosków – 31.03.2020, termin rozstrzygnięcia – listopad 2020