Dofinansowanie na badania i wdrożenia – DOLNY ŚLĄSK

Tylko do końca marca dolnośląscy przedsiębiorcy mogą wnioskować o dotację na badania i wdrożenie innowacyjnych usług/produktów.Celem konkursu jest opracowanie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie krajowym. W poprzednim naborze dotyczącym obszaru ZIT WROCŁAW tylko 12 z 61 wnioskujących firm pozyskało wsparcie, wniosek przygotowany przez ACSM znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej. Dofinansowanie obejmuje Read more about Dofinansowanie na badania i wdrożenia – DOLNY ŚLĄSK[…]

POŻYCZKA Z UNIJNYM WSPARCIEM

Pożyczki unijne udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe i skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z pożyczki można sfinansować innowacyjne inwestycje i przedsięwzięcia rozwojowe.   Co oferuje fundusz pożyczkowy? okres spłaty pożyczki do 5 lat pożyczki rozwojowe do 100.000,00 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw pożyczki rozwojowe od 100.000,01 zł do 500.000 zł Read more about POŻYCZKA Z UNIJNYM WSPARCIEM[…]

NASZE OSTATNIE SUKCESY :)

Nasze ostatnie sukcesy : ponad  853 138 PLN na stworzenie żłobka 🙂 1 080 663,25 PLN  na zakup linii innowacyjnej  linii technologicznej 🙂 472 706,00  PLN na wdrożenie technologii innowacyjnego recyklingu 🙂 prawie 3 000 000,00 PLN na wdrożenie innowacyjnych produktów w branży meblarskiej 🙂   Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzacie…. 🙂 🙂 🙂

SZYBKA ŚCIEŻKA

Szybka ścieżka umożliwia  sfinansowanie badań przemysłowych (dofinansowanie do 80%)  i prac rozwojowych ( dofinansowanie do 60%) ze środków UE.  Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe prowadzące do etapu komercjalizacji ( np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikację czy badania rynku). Dofinansowanie obejmuje projekty na etapie badań przemysłowych prowadzących do wytworzenia prototypu i Read more about SZYBKA ŚCIEŻKA[…]

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE (nabór 8.10.2018 r. do 29.04.2019 r.)

Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjne technologie produkcji lub świadczenia usług. Do dofinansowania wybrane zostaną projekty, których rezultatem będą innowacyjne co najmniej w skali kraju produkty lub usługi. Do dofinansowania najczęściej wybierane są firmy produkcyjne.   Przedmiotem dofinansowania objęte są: budowa lub rozbudowa zakładu produkcyjnego, zakup środków trwałych lub ich Read more about KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE (nabór 8.10.2018 r. do 29.04.2019 r.)[…]

Nawet 95% dotacji dla przedszkoli

Od 30 listopada można składać wnioski o dotację na zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej. Możliwe jest pozyskanie do 95% dofinansowania ze środków funduszy europejskich dla instytucji prowadzących przedszkola na terenie obszaru wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i wrocławskiego. Dotacja obejmuje koszty związane z uruchamianiem nowych miejsc przedszkolnych, sfinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne) oraz  rozwijających. W ramach wsparcia Read more about Nawet 95% dotacji dla przedszkoli[…]

DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORSTW: dofinansowanie na opracowanie projektu wzorniczego

Do 31 października można składać wnioski na dofinansowanie opracowania designu produktów. Dzięki dotacjom na przeprowadzenie procesu wzorniczego, firmy z całej Polski mogą opracować oryginalny design nowego produktu i zoptymalizować koszty produkcji. Dofinansowanie nawet do 85%! Termin naboru: • dla rundy II – od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r.; • dla rundy Read more about DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORSTW: dofinansowanie na opracowanie projektu wzorniczego[…]

DOFINANSOWANIE NA RENOWACJĘ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Do 31 października można składać wnioski na dofinansowanie prac remontowych i renowacyjnych obiektów zabytkowych. O dotację moga starać się zarządcy wszystkich obiektów zabytkowych w Polsce. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin naboru: Nabór trwa do 31 października 2018 r. Kto może startować w naborze? O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać Read more about DOFINANSOWANIE NA RENOWACJĘ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH[…]

ŚLĄSKIE: DOFINANSOWANIE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA B2B, B2C I ERP

Ruszył nabór dla firm z województwa śląskiego na usprawnienie procesów operacyjnych oraz biznesowych w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno – komunikacyjne. Automatyzacja oraz optymalizacja m.in. sprzedaży, zarządzania zasobami i finansami będzie możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Termin naboru: obecnie – do 17 września 2018 r. Kto może startować w naborze? – Read more about ŚLĄSKIE: DOFINANSOWANIE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA B2B, B2C I ERP[…]

1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – nabór wniosków ogłoszony!

Od 25 lipca 2018 r. rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Działania 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP. Nabór organizowany jest przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska, które pragną zakupić maszyny, linie technologiczne oraz wartości niematerialne i prawne. CHARAKTER PROJEKTU: Wsparcie innowacyjności Read more about 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – nabór wniosków ogłoszony![…]