BADANIA NA RYNEK – nabór do 24.04.2020

Już 23 marca  rusza nabór wniosków w konkursie BADANIA NA RYNEK. Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu. Dofinansowanie obejmuje wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów i usług) Read more about BADANIA NA RYNEK – nabór do 24.04.2020[…]

NASZE OSTATNIE SUKCESY :)

Nasze ostatnie sukcesy : ponad  853 138 PLN na stworzenie żłobka 🙂 1 080 663,25 PLN  na zakup linii innowacyjnej  linii technologicznej 🙂 472 706,00  PLN na wdrożenie technologii innowacyjnego recyklingu 🙂 prawie 3 000 000,00 PLN na wdrożenie innowacyjnych produktów w branży meblarskiej 🙂   Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzacie…. 🙂 🙂 🙂

SZYBKA ŚCIEŻKA

Szybka ścieżka umożliwia  sfinansowanie badań przemysłowych (dofinansowanie do 80%)  i prac rozwojowych ( dofinansowanie do 60%) ze środków UE.  Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe prowadzące do etapu komercjalizacji ( np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikację czy badania rynku). Dofinansowanie obejmuje projekty na etapie badań przemysłowych prowadzących do wytworzenia prototypu i Read more about SZYBKA ŚCIEŻKA[…]

Dotacje na badania, prototypy i nowe technologie

Do 28.02.2019 można składać wnioski o dofinansowanie  badań i rozwoju dla firm z terenu Wrocławia i okolic. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na: prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii), opracowaniu linii pilotażowych, opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach Read more about Dotacje na badania, prototypy i nowe technologie[…]

Nawet 95% dotacji dla przedszkoli

Od 30 listopada można składać wnioski o dotację na zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej. Możliwe jest pozyskanie do 95% dofinansowania ze środków funduszy europejskich dla instytucji prowadzących przedszkola na terenie obszaru wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i wrocławskiego. Dotacja obejmuje koszty związane z uruchamianiem nowych miejsc przedszkolnych, sfinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne) oraz  rozwijających. W ramach wsparcia Read more about Nawet 95% dotacji dla przedszkoli[…]

Wprowadź innowację w swojej firmie!

Zapraszamy przedsiębiorców do sfinansowania ze środków UE badań przemysłowych (do 80%) i prac rozwojowych (do 60%). Wnioski będą oceniane w ciągu 60-90 dni. Dofinansowanie obejmuje opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikację czy badania rynku. Do wydatków kwalifikujących się do wsparcia należą koszty wynagrodzeń, koszty podwykonawstwa, odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z narzędzi, Read more about Wprowadź innowację w swojej firmie![…]

Harmonogram naborów wniosków na rok 2019 dla woj. dolnośląskiego

W dniu 11 października 2018 r. uchwałą nr 6069/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019. W celu sprawnego zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca RPO WD opracowała Harmonogram Read more about Harmonogram naborów wniosków na rok 2019 dla woj. dolnośląskiego[…]

Fundusze na dystrybucję energii z odnawialnych źródeł energii w Twoim zasięgu!

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.1.2 „Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii” WRPO na lata 2014 –2020. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 28-09-2018 do dnia 19-10-2018. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, polegające na budowie oraz przebudowie sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Read more about Fundusze na dystrybucję energii z odnawialnych źródeł energii w Twoim zasięgu![…]

DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORSTW: dofinansowanie na opracowanie projektu wzorniczego

Do 31 października można składać wnioski na dofinansowanie opracowania designu produktów. Dzięki dotacjom na przeprowadzenie procesu wzorniczego, firmy z całej Polski mogą opracować oryginalny design nowego produktu i zoptymalizować koszty produkcji. Dofinansowanie nawet do 85%! Termin naboru: • dla rundy II – od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r.; • dla rundy Read more about DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORSTW: dofinansowanie na opracowanie projektu wzorniczego[…]

DOFINANSOWANIE NA RENOWACJĘ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Do 31 października można składać wnioski na dofinansowanie prac remontowych i renowacyjnych obiektów zabytkowych. O dotację moga starać się zarządcy wszystkich obiektów zabytkowych w Polsce. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin naboru: Nabór trwa do 31 października 2018 r. Kto może startować w naborze? O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać Read more about DOFINANSOWANIE NA RENOWACJĘ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH[…]