Aktualności

SZYBKA ŚCIEŻKA

Szybka ścieżka umożliwia  sfinansowanie badań przemysłowych (dofinansowanie do 80%)  i prac rozwojowych ( dofinansowanie do 60%) ze środków UE.  Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe prowadzące do etapu komercjalizacji ( np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikację czy badania rynku). Dofinansowanie obejmuje projekty na etapie badań przemysłowych prowadzących do wytworzenia prototypu i Read more about SZYBKA ŚCIEŻKA[…]

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE (nabór 8.10.2018 r. do 29.04.2019 r.)

Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjne technologie produkcji lub świadczenia usług. Do dofinansowania wybrane zostaną projekty, których rezultatem będą innowacyjne co najmniej w skali kraju produkty lub usługi. Do dofinansowania najczęściej wybierane są firmy produkcyjne.   Przedmiotem dofinansowania objęte są: budowa lub rozbudowa zakładu produkcyjnego, zakup środków trwałych lub ich Read more about KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE (nabór 8.10.2018 r. do 29.04.2019 r.)[…]

KIEROWNIK PROJEKTÓW / PROJECT MANAGER

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! OBOWIĄZKI: przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dla klientów, doradztwo merytoryczne i budżetowe w zakresie tworzenia projektów będących przedmiotem wniosku, nadzór nad złożonymi wnioskami i komunikacja z instytucjami organizującymi konkursy, utrzymywanie komunikacji między Klientem, zespołem, a instytucjami pośredniczącymi, współpraca z zewnętrznymi podwykonawcami w ramach realizowanych projektów. WYMAGANIA: minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, bardzo dobra Read more about KIEROWNIK PROJEKTÓW / PROJECT MANAGER[…]

Opublikowany w Blog

Wesołych Świąt

Dziękujemy za dotychczasową współpracę, za zaufanie – którym nas obdarzacie każdego dnia,  relacje – które z Wami nawiązujemy, radości – które z nami dzielicie i wyzwania – które nam stawiacie. Dziękujemy, że jesteście z nami …. Życzymy Wam magicznych Świąt

Dotacje na badania, prototypy i nowe technologie

Do 28.02.2019 można składać wnioski o dofinansowanie  badań i rozwoju dla firm z terenu Wrocławia i okolic. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na: prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii), opracowaniu linii pilotażowych, opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach Read more about Dotacje na badania, prototypy i nowe technologie[…]

Nawet 95% dotacji dla przedszkoli

Od 30 listopada można składać wnioski o dotację na zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej. Możliwe jest pozyskanie do 95% dofinansowania ze środków funduszy europejskich dla instytucji prowadzących przedszkola na terenie obszaru wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i wrocławskiego. Dotacja obejmuje koszty związane z uruchamianiem nowych miejsc przedszkolnych, sfinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne) oraz  rozwijających. W ramach wsparcia Read more about Nawet 95% dotacji dla przedszkoli[…]

Wprowadź innowacyjne rozwiązania w swojej firmie

Ponad 15 mln złotych mają do wykorzystania przedsiębiorcy z opolskiego w naborze na innowacje. Wnioski o dofinansowanie można składać od 22 do 29 listopada. Minimalna kwota dotacji, o którą może się starać firma, to 300 tys. zł; maksymalna – 1,5 mln zł. Wsparcie to będzie można wykorzystać na budowę, rozbudowę czy zakup wyposażenia dla zaplecza Read more about Wprowadź innowacyjne rozwiązania w swojej firmie[…]

Wprowadź innowację w swojej firmie!

Zapraszamy przedsiębiorców do sfinansowania ze środków UE badań przemysłowych (do 80%) i prac rozwojowych (do 60%). Wnioski będą oceniane w ciągu 60-90 dni. Dofinansowanie obejmuje opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikację czy badania rynku. Do wydatków kwalifikujących się do wsparcia należą koszty wynagrodzeń, koszty podwykonawstwa, odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z narzędzi, Read more about Wprowadź innowację w swojej firmie![…]

Harmonogram naborów wniosków na rok 2019 dla woj. dolnośląskiego

W dniu 11 października 2018 r. uchwałą nr 6069/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019. W celu sprawnego zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca RPO WD opracowała Harmonogram Read more about Harmonogram naborów wniosków na rok 2019 dla woj. dolnośląskiego[…]

Już jest! Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

Nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” rozpoczął się 8 października 2018 r. i potrwa do 26 kwietnia 2019 r. Jeżeli prowadzisz małe, mikro lub średnie przedsiębiorstwo, posiadające zdolność kredytową i chcesz wprowadzić na rynek innowacyjne produkty lub usługi, to premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację Read more about Już jest! Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020[…]